Товариство з обмеженою відповідальністю «Контент-Маркетинг» (надалі –Контент-Маркетинг або Ми) з повагою ставиться до персональних даних фізичних осіб, дотримується принципів конфіденційності та недоторканості інформації, отриманої від суб’єктів персональних даних у процесі надання Послуг на вебсайті https://magicworld.com.ua/ (надалі – Вебсайт) та у мобільному додатку Чарівний світ.UA (надалі – Додаток), гарантує її збереження та використання відповідно до визначених цілей та обсязі, необхідному для досягнення цих цілей.

Політика конфіденційності (надалі – «Політика») створена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок збирання, зберігання, використання і поширення персональних даних, цілей обробки, обсяг персональних даних, що збираються та обробляються, права суб’єктів персональних даних, технічні та організаційні засоби захисту персональних даних.

Ця Політика є невід’ємною частиною Умов надання послуг «Чарівний Світ», що доступні за посиланням https://magicworld.com.ua/privacy-policy/. Використовуючи Вебсайт та Додаток, користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики. Користувач зобов’язаний ознайомитися з Політикою перед початком використання Вебсайту та Додатку.

При цьому, у третіх осіб можуть також бути власні політики конфіденційності (інші подібні документи), що застосовуються при збиранні інформації про Вас.

Ця Політика конфіденційності, складається з наступних розділів:

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)
 3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО
 6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДІТЕЙ
 7. ЗАПРОШЕННЯ ІНШОЇ ОСОБИ
 8. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 9. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
 10. ТЕХНІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДАНИХ
 11. ЧАС ОБРОБКИ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 12. COOKIES ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ
 13. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 14. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших користувачів, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Ми застосовуємо заходи для запобігання зловживання Вашими персональними даними. Ми обробляємо Ваші персональні дані у суворій відповідності до вимог чинного законодавства і виключно за наявності законних підстав для такої обробки.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам більшість наших послуг. Наприклад, якщо Ви відмовитеся надавати обов’язкову інформацію, ми не зможемо забезпечити інтерактивність та персоналізацію спілкування із вами.

Коли ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для досягнення яких ці персональні дані використовуються, ми виступаємо контролером даних, а також володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (надалі – Закон України «Про захист персональних даних»).

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі виконання хоча б однієї з наступних умов:

 • Ви надали згоду на обробку персональних даних;
 • Обробка необхідна для надання Вам послуг у рамках прийнятих вами Умов;
 • Така обробка вимагається законодавством.

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, зокрема, якщо цього вимагає чинне законодавство, без попереднього повідомлення про це. Тому ми просимо Вас перевіряти актуальність інформації на Вебсайті чи у Додатку за посиланням: https://magicworld.com.ua/privacy-policy/.

 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Особливі категорії персональних даних – це так звані «чутливі» персональні дані, що включають інформацію про расове походження, національність, політичні або релігійні переконання, про членство в профспілках, про стан здоров’я, сексуальне життя, біометричні або генетичні дані. У розумінні українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних.

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними. Суб’єктами персональних даних у розумінні цієї Політики є користувачі Послуг.

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе основну відповідальність за їхню обробку та збереження. У розумінні українського законодавства, контролер персональних даних є володільцем персональних даних.

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. В розумінні українського законодавства, процесор персональних даних є розпорядником персональних даних.

Обробка персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, таких як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

 

3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних суб’єктів персональних даних, які перебувають на території ЄС та/або є громадянами ЄС, здійснюються, зокрема, відповідно до Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (надалі – GDPR) та відповідним локальним законодавством держави ЄС. Залежно від країни Вашого перебування, законодавство інших країн може мати вплив на наші правовідносини.

 

4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб ми могли, зокрема, але не виключно:

 • Надавати Вам весь спектр наших Послуг;
 • Зареєструвати профіль користувача;
 • Змінити профіль користувача;
 • Забезпечити залучення і взаємодію з Вами у рамках надання Послуг;
 • Надсилати Вам інтерактивні повідомлення;
 • У разі необхідності, проінформувати Вас про зміну політик або Умов надання Послуг;
 • Мати можливість ознайомити Вас з усіма нашими спеціальними пропозиціями послуг від нас і наших партнерів;
 • Організувати публікацію Ваших повідомлень на нашому ресурсі та на сторінках у соціальних мережах;
 • Надати консультаційну допомогу щодо надання Послуг;
 • Обробити та надати відповіді на Ваші запити, скарги та пропозиції;
 • Покращити наші Послуги, зокрема, шляхом опитування про задоволеність цими Послугами.

При цьому, для відправлення Вам комерційних (рекламних) повідомлень ми отримуємо від Вас окрему згоду, яку можна відкликати у будь-який момент.

Також ми можемо розсилати Вам повідомлення у Skype, Viber, WhatsApp, push- та інші повідомлення за допомогою SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоб повідомити Вам інформацію у рамках надання Послуг.

Якщо Ви хочете дізнатися більш детально про суб’єктів, яким ми можемо передавати Ваші персональні дані, пропонуємо Вам звернутися до нас на адресу magic@magicworld.com.ua. Будь-ласка, візьміть до уваги, що цей перелік може бути неповним та періодично оновлюватися.

 

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО

В переліку, що наведена нижче, Ви можете дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо для надання Вам наших послуг:

Для надання та персоналізації загальних послуг та для комунікації з Вами:

 1. Нікнейм;
 2. Посилання на профіль у соціальних мережах;
 3. Ім’я;
 4. Прізвище;
 5. Дата народження;
 6. Адреса електронної пошти;
 7. Номер телефону;
 8. Стать;
 9. Мова;
 10. Громадянство;
 11. Інші персональні дані, які ви нам надаєте.

Для забезпечення технічного аспекту надання послуг:

 1. IP-адреса
 2. Cookies і аналогічні технології.

Для комунікації з нами та надання послуг підтримки обробляється наступна інформація:

 1. Переписка та будь-які види повідомлень у комунікації з Вами.

Для обробки Ваших законних вимог також використовуються наступні дані:

 1. Паспорт (номер, дата видачі та закінчення дії, держава видачі, орган, що видав, національність) або аналогічний документ, що посвідчує особу (вид документа, номер, дата видачі та закінчення дії, держава видачі, орган, що видав);
 2. Адреса місця проживання (держава, місто, поштовий індекс).

У разі, якщо Ви представляєте неповнолітню особу:

 1. Нікнейм дитини;
 2. Ім’я дитини;
 3. Прізвище дитини;
 4. Дата народження дитини.

Окрім вищезазначеного, ми можемо обробляти будь-які інші персональні дані, якщо Ви їх самі добровільно надаєте нам.

Якщо зберігання Ваших персональних даних не є необхідним для надання Вам Послуг і не вимагається законодавством, ми їх видалимо.

 

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДІТЕЙ

Ми усвідомлюємо важливість особливого захисту персональних даних дітей. Наші Послуги не призначені для безпосереднього використання дітьми, які не досягли віку 14 років (малолітніми).

Використання Послуг неповнолітніми особами припустиме за умови згоди одного з батьків, усиновлювачів, піклувальників або інших законних представників.

Не зважаючи на те, що ми навмисно не збираємо та не обробляємо персональні дані осіб, які не досягли 14 років (малолітніх), використовувати Послуги в інтересах дітей можуть їхні батьки, усиновлювачі, опікуни або інші законні представники.

 

7. ЗАПРОШЕННЯ ІНШОЇ ОСОБИ

Якщо Ви оформлюєте запрошення або замовляєте Послуги від імені або в інтересах іншої особи, Ви зобов’язані попередньо отримати її згоду на передачу нам її персональних даних, та, відповідно, повідомити нам її персональні дані. Ви несете відповідальність за актуальність та коректність цих даних. У процесі запрошення/замовлення Послуги Ви представляєте законні інтереси такої особи. Це також означає, що Ви повинні проінформувати цю особу про умови запрошення/замовлення Послуги та умови цієї Політики конфіденційності, Умов та інших документів, розміщених на Вебсайті.

 

8. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для зберігання персональних даних ми використовуємо хмарні послуги компанії Linode, що фізично знаходяться в центрах обробки даних в Німеччині.

Деякі бази персональних даних розміщуються на власних серверах в Україні.

 

9. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ СТОРОНАМ

Для того, щоб Ви могли користуватися нашими Послугами, ми повинні передавати Ваші персональні дані третім сторонам, до яких належать:

Провайдери технічних послуг

Для надання Послуг необхідне залучання партнерів та провайдерів послуг, без яких надання наших Послуг неможливе. Зокрема, провайдерів хостингу Linode, майданчиків для онлайн-додатків Google Play та AppStore.

Маркетингові партнери

Деякі Ваші персональні дані ми надаємо нашим маркетинговим партнерам. Серед них: Google Ads. Ваші персональні дані ми передаємо зазначеним партнерам тільки в тих межах, коли це необхідно для надання маркетингових послуг, за можливості псевдонімізовано.

Соціальні мережі

Ми отримаємо та передаємо персональну інформацію соціальним мережам, зокрема Facebook.com. Використовуючи профілі соціальних мереж, будь-ласка, ознайомтеся із розділом про захист персональних даних на їхніх сайтах. Ми обмінюємося із соціальним мережами інформацією про використання Вами їхніх Послуг.

Інші партнери

Також ми надаємо доступ до Ваших персональних даних нашим розробникам та випробувачам ІТ-технологій.

Якщо Ви хочете дізнатися більш детально про компанії, яким ми можемо передавати Ваші персональні дані, пропонуємо Вам звернутися до нас за адресою magic@magicworld.com.ua. Будь-ласка, зауважте, що цей перелік може бути неповним та періодично оновлюватися.

Якщо Ви хочете дізнатися більше про правила обробки Ваших персональних даних нашими контрагентами, Ви також можете ознайомитись з їхніми політиками конфіденційності.

Державні органи

У випадках, визначених законодавством, ми зобов’язані передавати Ваші персональні дані органам державної влади, зокрема, судам та правоохоронним та регуляторним органам, уповноваженим посадовим особам.

Посилання на сайти третіх осіб

Під час користування нашими Послугами Ви можете знайти посилання на сторонні сайти. Звертаємо Вашу увагу, що ця Політика не поширюється на використання сторонніх сайтів, ми не несемо відповідальності за забезпечення конфіденційності Ваших персональних даних на таких сайтах і рекомендуємо Вам читати їх політики конфіденційності (або інші подібні документи).

 

10. ТЕХНІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДАНИХ

З метою безпечного зберігання Ваших персональних даних ми впровадили технічні і організаційні засоби, які захищають персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Ми дотримуємося принципу мінімізації збору та обробки персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна для надання Послуг, а також інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте понад обсяги, необхідні для надання Послуг. Крім цього, ми організували надання Послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої Ви можете відкоригувати на свій розсуд.

 

11. ЧАС ОБРОБКИ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для досягнення цілей, для яких вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб встановити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний строк обробки персональних даних становить 6 місяців після видалення Вами профілю користувача.

Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. У такому разі, ми зможемо використовувати цю інформацію із статистичною або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

 

12. COOKIES ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають вебсайти на Вашому комп’ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, Вебсайт та Додаток протягом певного часу буде пам’ятати Ваші переваги і дії, які Ви виконали, зокрема, для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь, та Ваші налаштування.

Cookies та інші технології відстеження на нашому Вебсайті та у Додатку можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації Вебсайту та Додатку, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших Послуг.

Перелік cookies, інші технології відстеження та їхня точна мета, які ми використовуємо, можна знайти https://magicworld.com.ua/list-of-cookies/.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на http://www.allaboutcookies.org

Повідомляємо Вас, що у налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна заборонити збирання cookies та інші технології відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що, якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність наших Вебсайту та Додатку може бути обмежена, і Ви не зможете використовувати усі їх переваги, а також можлива некоректна робота деяких сервісів.

 

13. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1) Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України

Ваші права щодо обробки персональних даних відповідно до законодавства України:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2) Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

Окрім українського законодавства із захисту персональних даних, ми забезпечуємо права резидентів ЕС, встановлених GDPR, окрема:

 • Право на інформацію

Ми готові надавати суб’єктам персональних даних інформацію про те, які персональні дані ми обробляємо.

Якщо Ви матимете бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у нас. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти у статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, під час звернення Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги та достатню інформацію про себе, щоб ми мали змогу на законних підставах розглянути Ваш запит і надати відповідь.

Зверніть увагу, що у випадку, коли ми не зможемо встановити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями, або у випадку обґрунтованих сумнівів стосовно Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

Ми обробимо запити у найкоротші строки, але у той же час просимо пам’ятати, що надання повної і законної відповіді стосовно персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

 • Право на виправлення даних про Вас

Якщо Ви виявите, що деякі персональні дані, які ми оброблюємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь-ласка, повідомите нас про це. У цьому разі ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу.

Ви можете провести корегування більшості даних самостійно, виконавши вхід у свій мобільний додаток, або ре-експортувати дані з акаунтів у соціальних мережах.

 • Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття

У разі, якщо ми обробляємо Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових розсилок), подальшу обробку можна у будь-який час припинити. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використати своє право на забуття. У випадках, передбачених у ст. 17 GDPR, ми знищимо Ваші персональні дані, за винятком тих персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

В цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу.

14. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

E-mail: magic@magicworld.com.ua

Телефон: +380672982428