В українській міфології немає єдиної пракниги, яка давала б нам повний набір богів і героїв, міфів та легенд. Історики, етнографи, письменники і просто небайдужі ентузіасти проводять власні розвідки та самотужки визначають авторитетність джерел і дослідників. Тож і книжки про українську міфологію неймовірно різняться: від наукових праць і зібраних під час експедицій легенд і переказів до вільного фантазування на тему. У нашій добірці книжок представлені різні видання, проте є три речі, які їх об’єднують: вони стосуються української міфології, написані сучасними авторами та надруковані у ХХІ столітті. Тож ласкаво просимо до книжкового чарівного світу міфів, легенд та казок!

 Ю.Буйських.

«Жіночі образи української міфології “Колись русалки по землі ходили…”»

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. — 319 с.

Ця книжка — поєднання наукової інтерпретації міфологічних вірувань і уявлень українців та «живих» усних текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в різних регіонах України. Традиційні жіночі постаті української міфології проаналізовані разом із такими явищами культури, як народна релігійність і народна медицина.

Колись русалки по землі ходили
 Ю.Винничук.

«Міфи та легенди українців»

«Фоліо», 2015. — 219 с.

Міфи та легенди, зібрані відомим письменником Юрієм Винничуком, зберігають у народній пам’яті й передають майбутнім поколінням знання про історичне минуле українського народу, пояснюють причини виникнення різних явищ природи, а також навчають правил, яких має дотримуватися людина протягом усього свого життя.

Міфи та легенди українців
В.Войтович.

«Українська міфологія»

«Либідь», 2002. — 664 с.

Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології — народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір’їв.

Читати тут

Інші книги автора про українську міфологію:

«Міфи та легенди давньої України» — Навчальна книга — Богдан, 2009. – 408 с.

«Антологія української міфології»— У 3-х т. —Навчальна книга — Богдан, 2006-2007.

«Українська міфологія. Енциклопедія народних вірувань» — «ФОП Стебеляк», 2014. — 688 с.

«Українське міфологієзнавство» —Навчальна книга — Богдан. 2016. — 230 с.

В.Войтович. «Українська міфологія»
 Н.Войтович.

«Народна демонологія Бойківщини»

«Сполом», 2015. — 228 с.

У книзі на підставі польового етнографічного матеріалу, зібраного на теренах Бойківщини, різнопланових історіографічних даних здійснено комплексну, науково обґрунтовану історико-етнографічну характеристику демонологічної системи бойків.

Читати тут

Н.Войтович. «Народна демонологія Бойківщини»
 В.Галайчук.

«Українська міфологія»

«Клуб сімейного дозвілля», 2016. — 288 с.

На сторінках цієї книжки ви знайдете легенди про потерчат, мавок, чортів, русалок, упирів та багатьох інших демонологічних істот світу давніх українців. Джерела етнолог Володимир Галайчук збирав на Поліссі, Волині, Бойківщині, Гуцульщині та Покутті, а також використовував праці Павла Чубинського, Володимира Гнатюка, Володимира Шухевича, Людмили Виноградової та інших.

В.Галайчук. «Українська міфологія»
 В. Давидюк.

«Первісна міфологія українського фольклору»

Волинська обласна друкарня, 2005. —309 c.

Видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’ясування цього завдання використовуються фольклористичні, археологічні та етнологічні матеріали.

Читати тут

В. Давидюк «Первісна міфологія українського фольклору»
 В.Завадська, Я.Музиченко, О.Таланчук, О.Шалак.

«100 найвідоміших образів української міфології»

«Орфей», 2002. – 448с.

Ця книжка є оригінальною спробою систематизовано представити найхарактерніші й найцікавіші образи, що існували у віруваннях і магічній практиці українського етносу.

В.Завадська, Я.Музиченко, О.Таланчук, О.Шалак. «100 найвідоміших образів української міфології»
 О.Кононенко.

«Українська міфологія. Божества і духи»

«Фоліо», 2017. — 191 с.

На основі досліджень, етнографічних праць, спостережень і розвідок у книзі зібрано і систематизовано картина світобачення давніх слов’ян.

Інші книжки автора про українську міфологію: «Українська міфологія. Зброя, ритуали, оберіги»; «Українська міфологія. Символіка»; «Українська міфологія. Фольклор, казки, звичаї, обряди» (всі книжки вид-во «Фоліо», 2017).

О.Кононенко. «Українська міфологія. Божества і духи»
 Дара Корній.

«Чарівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники»

«Vivat», 2017-2020.

Яскраво ілюстровані книжки, у якій зібрано відомості про міфічних персонажів, що населяють світ природи, пов’язані з оселею,  а також духів, які щодня пакостять і приносять негаразди.

 П. Кралюк.

«Козацька міфологія України: творці та епігони»

«Час читати», 2016. — 393 с.

У книзі «Козацька міфологія України: творці та епігони» розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини.

П. Кралюк «Козацька міфологія України: творці та епігони»
 Л. Мусіхіна.

«Звірослов: Міфологема тваринного світу українців»

«Навчальна книга – Богдан», 2013. — 191 с.

У книзі розглядається рецепція тваринного світу українців ХІХ — поч. ХХІ ст., проте для повноти розуміння тих чи інших явищ принагідно використано також дані, що датуються іншими періодами.

Л.Мусіхіна. «Звірослов: Міфологема тваринного світу українців»
 С. Плачинда.

«Міфи і легенди Давньої України»

Видавництво «Стебеляк О.М.», 2016 р. ― 304 с.

У книзі подано міфи та легенди України в авторському баченні Сергія Плачинди. Видання складається з трьох частин: 1. «Міфи давньої України», 2. «Боги і люди», 3. «Гнів богів».

С.Плачинда «Міфи і легенди Давньої України»
 О. Поріцька.

«Духовна культура українців. Народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX – XX cт.)»

«Ліка-К», 2017. ― 164с.

Книга присвячена питанням української народної демонології у контексті слов’янської міфології. Етнологиня Ольга Поріцька здійснює класифікацію персонажів за статевою ознакою. Типологія міфологічних персонажів дозволила виявити просторове поширення, функції, рівень збереженості уявлень про народну демонологію в Україні.

О.Поріцька. «Духовна культура українців. Народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX – XX cт.)»
 Д. Ульянов.

«Містичні істоти, загадки і таємниці Карпат»

«Vivat», 2016 ― 224 с.

У книзі зібрані містичні історії та легенди про таємничих істот Українських Карпат.

Читати тут

Д.Ульянов. «Містичні істоти, загадки і таємниці Карпат»
 Н. Хобзей.

«Гуцульська міфологія»

Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича,  2002. — 215 c.

Словник гуцульської міфологічної лексики української мовознавиці Наталі Хобзей представляє не тільки мовний образ гуцульських говірок, але й особливості світосприйняття і багатство духовного світу їхніх носіїв.

Читати тут

Н.Хобзей. «Гуцульська міфологія»
 К. Шаповалова.

«Легенди, казки та перекази українців»

«Талант», 2016. — 128 ст.

У збірку ввійшли найцікавіші міфи з праць П. Чубинського, П. Куліша, Б.Грінченка, О. Воропая та інших видатних етнографів.

К.Шаповалова «Легенди, казки та перекази українців»
 О. Шейніна.

«Міфи та легенди українців»

«Торсинг Плюс», 2009. — 95 с.

Книжка розповідає про стародавні вірування українців — втаємничені знання про світ, які крізь тисячоліття дійшли до нас у вигляді містерій — Різдво Світу, Масляна, Івана Купала, Покрова, у вигляді усної народної творчості — колядок, пісень, легенд, переказів, а також у вигляді орнаментів на вишиванках та писанках.

Читати тут

О.Шейніна. «Міфи та легенди українців»